Quinta Lagarça 57

Privacy1. PRIVACY
De gebruiker waarborgt dat zij na kennisgeving toestemming heeft verkregen van elke
mogelijke individuele derde wiens persoonlijke gegevens door de gebruiker aan Quinta La Garca 57 worden
overgemaakt als deel van de Diensten en dit met betrekking tot: (a) de doeleinden waarvoor
dergelijke persoonlijke gegevens werden verzameld, (b) de bedoelde bestemmelingen of categorieën
van bestemmelingen van dergelijke persoonlijke gegevens, (c) welke gedeelten van de persoonlijke
gegevens die verplicht dienen te worden opgegeven dan wel vrijwillig, en (d) hoe deze individuele
derden hun gegevens kunnen inkijken en desgevallend aanpassen. De gebruiker zal dergelijke kennisgeving
en toestemming zal worden gewaarborgd met betrekking tot alle persoonlijke gegevens die door de
gebruiker aan Quinta La Garca 57 zouden worden overgemaakt. Quinta La Garca 57 draagt geen enkele verantwoordelijkheid
voor de gevolgen die voortvloeien uit de nalatigheid of weigering van de gebruiker om deze kennisgeving
en toestemming te bekomen, noch voor enige foute, onvolledige of verouderde gegevens.